> Nezařazené > Právě vyšlo: Život z víry

Právě vyšlo: Život z víry

K 50. výročí založení mezinárodního sdružení pro tradiční katolickou mši Una Voce vydává její česká sekce almanach článků pro katolickou spiritualitu Život z víry. Našemu studentskému nakladatelství je ctí, že může na vydání participovat.

Název: Život z víry. Almanach článků pro katolickou spiritualitu

ISBN: 978-80-905311-2-3

Datum vydání: prosinec 2015

Počet stran: 76

Formát: A4, vazba V1

Obálka: ZDE.

Obsah: ZDE.

Doporučená cena: Zdarma

Anotace:

Publikaci ŽIVOT Z VÍRY vydává občanský spolek Una Voce Česká republika u příležitosti 50. výročí založení této mezinárodní federace. Almanach obsahuje články věnující se důležitým aspektům katolické víry. První oddíl je věnován zdůvodněním víry v Boha a jedinečnosti katolické víry jakožto Bohem zjevené cesty k věčné spáse nesmrtelné lidské duše. Ústředním bodem celého almanachu je mše svatá, která je pramenem všech milostí. Součástí duchovního života je život ve společenství katolické církve, proto je zde kapitola obsahující články o životě kněží, řeholníků, sociální nauce Církve a kvalitním duchovním životě. Důležitým prvkem pro širokou veřejnost je svědectví, které zahrnuje rozhovor o nalezení víry v Boha, výpověď o posvátnosti latinského jazyka při liturgii, svědectví o životě sv. Dona Boska a sv. Metoděje.

Tento almanach je určen věřícím, hledajícím a také všem, kteří se zajímají o duchovní život a víru v Boha.

» Tags: , , ,

Comments are closed .