O nás

Nakladatelství Voluntas bylo zaregistrováno jako občanské sdružení „Voluntas, z. s.“ dne 20. července 2012.

Cílem činnosti je tvorba a vydávání neperiodických publikací historického, náboženského a společenskovědního charakteru. Tato publikační činnost s výzkumným a vzdělávacím posláním bude přispívat k lepší informovanosti laické i odborné veřejnosti o filozofických, politologických, sociologických, psychologických, sociobiologických, socioantropologických, kulturních a historických disciplinách.

Comments are closed .